Turki


"TURKI" z Kościelnej Wsi

 

     „Turki” w Kościelnej Wsi założono w 1910 r. Formacje złożoną z członków OSP. Straż, która pilnuje grobu Pana Jezusa od Wielkiego Piątku do Mszy Św. Rezurekcyjnej.

 

      W dniu 19 lutego 1910 r. w domu Michała Światłego zebrało  się kilku zacnych mieszkańcach Kościelnej Wsi wraz z księdzem Ewarystem Hornawskim i postanawiają założyć straż Grobu Pana Jezusa tzw. „Turki”.

 

      Straż składa się z siedmiu osób tzn. dowódca plus sześciu żołnierzy. Pierwszym dowódcą został Michał Światły. Pierwszy zastęp „Turków” nosił białe stroje, halabardy drewniane przy boku drewniane miecze i piękne żółte hełmy z pióropuszami. W 1918 r. umiera druh Michał Światły. Jego następcom zostaje Jan Grabarek. Pod jego wodzą stroje są wykonane z drewna tzn. górna część stroju zrobiona niczym zbroja w kształcie rybich łusek, spodnie czerwone, buty oficerki i te same hełmy żółte. Warta zaczyna się w Wielki Piątek poprzez Wielką Sobotę do Mszy Św. Rezurekcyjnej. Podczas Mszy św. Zmartwychwstania, przed procesją w czasie, gdy ksiądz intonuje Pieśń „Wesoły nam dzień dziś nastał”, strażnicy jednocześnie padają na twarze co nawiązuje do opisu z Nowego Testamentu, gdzie straż rzymska upadła na twarz podczas Zmartwychwstania Pana Jezusa. Upadek musi być równoczesny, nikt nie może się spóźnić, gdyż w następnym roku będzie ze straży wykluczony. Nowy ksiądz proboszcz, który nie znał tej pięknej miejscowej tradycji najczęściej po upadku „Turków”, przestraszony tym co się dzieje najczęściej puszczał Monstrancję z rąk, w ostatniej chwili łapiąc ją i ratując przed upadkiem na ziemie. W 1930 roku Komendantem zostaje druh Andrzej Górski, w 1932 r. Józef Ratajczyk, a od 1935 r. druh Franciszek Ratajczyk.

 

      W czasie II Wojny Światowej „Turki”  czuwają przy symbolicznym grobie na cmentarzu parafialnym. Zwyczaj ten trwa bez przerwy od momentu powstania do dnia dzisiejszego czyli 103 lata. W 1946 r. krawiec Gałka Marian szyje nowe czerwono-żółte  stroje. Hełmy są czarne, gdyż te żółte ukradli Niemcy. Od 1949 r. Komendantem zostaje druh Leon Grabarek. Przez „Turków” przewija się  wielu członków OSP Kościelna Wieś. Tradycja przechodzi z ojca na syna. Zasłużone rodziny to: Michałek, Kaczkowski, Grabarek, Kosierb, Ratajczyk, Wdowczyk, Lesień, Kozibura, Łysek, Kobyłka, Kułton, Trzęsala, Górski, Zawieja, Binek i wielu innych, których nie sposób wymienić. Od 1975 r. komendantem zostaje druh Jan Grabarek. W 1997 r. zostają uszyte nowe mundury, są nowe hełmy, nowe halabardy metalowe na wzór starożytnych, nowe miecze.

 

     „Turki” uczestniczyli we Mszy Św. na Placu Św. Józefa celebrowanej przez papieża Jana Pawła II. Zapraszano nas do: Kucharek, Nowych Skalmierzyc, służąc Panu Bogu we Mszy Świętej prymicyjnej księdza Artura Kułtona. Byliśmy we Włocławku na Mszy Św. dziękczynnej w intencji biskupa Michała Kozala. „Turki” to wielkanocna tradycja Kościelnej Wsi od 112 lat.

 

     „Turkiem” może zostać kawaler, wierzący. W momencie, gdy się żeni przekazuję mundur następcy. Żonaty może być tylko dowódca.


Obecny skład Turków w Kościelnej Wsi:

- od 2021 r. komendantem jest Piotr Kosierb