Sakramenty

sakramenty-900x506

SAKRAMENTY ŚWIĘTE:


CHRZEST:    

Chrzest zgłasza jedno z rodziców około dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem.   


Przynosimy następujące dokumenty:

1) akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego


2) świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka


3) dane dotyczące rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, zawód, dokładny adres zamieszkania)

4) rodzicami chrzestnymi mogą być wierzący i praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, mogą przystępować do sakramentów świętych oraz stanowią moralny przykład dla dziecka (rodzice chrzestni spoza naszej parafii, dostarczają zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić tę zaszczytną godność)


5) rodzice, chrzestni i najbliżsi z rodziny przystępują do sakramentu spowiedzi oraz w intencji dziecka przyjmują komunię świętą


6) chrzestni zatroszczą się o świecę i białą szatę z wypisanym imieniem dziecka i datą chrztu


7) Chrzest udzielany jest w sobotę lub w niedzielęBIERZMOWANIE:

1) metryka chrztu         


2) zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji        


3) w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej EUCHARYSTIA:

Pierwsza Komunia Święta w III klasie szkoły podstawowej jest udzielana zawsze w przedostatnią niedzielę maja.         


1) metryka chrztu dzieckaMAŁŻEŃSTWO:

1) aktualne metryki chrztu (ważne 6 miesięcy)


2) dowody osobiste


3) ostatnie świadectwo katechizacji


4) świadectwo bierzmowania


5) zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej 


6) zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno - prawne, tzw. ślub konkordatowy)


7) akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilnyPOKUTA:    

Do spowiedzi świętej można przystąpić w dni powszednie przed Mszą św.


Spowiedź jest możliwa również na życzenie po każdej Mszy św. (o życzeniu wyspowiadania się po Mszy św. trzeba zawiadomić kapłana w zakrystii).      


W niedzielę na życzenie po każdej Mszy św.    


W pierwszy piątek miesiąca Sakrament Pokuty od godz. 17:30. 


WARUNKI DOBREJ SPOWIEDZI:         

1) Rachunek sumienia             

2) Żal za grzechy             

3) Mocne postanowienie poprawy              

4) Szczera spowiedź             

5) Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu


NAMASZCZENIE CHORYCH:     

Jest to sakrament uzdrowienia; daje siłę i ulgę w cierpieniu (nie jest zarezerwowany dla umierających!). Dlatego należy odpowiednio wcześniej wezwać kapłana. Jeśli ma być udzielona Komunia Święta, prosimy o przygotowanie miejsca (stół, biały obrus, świece...).     


Zachęcamy domowników, obecnych w czasie wizyty kapłana, do czynnego uczestnictwa w liturgii sakramentu, by wspierać chorego swoją modlitwą. (Wychodzimy z pokoju chorego tylko na czas spowiedzi!)


W wypadku dłuższej choroby, czy też z racji podeszłego wieku, można poprosić o regularne udzielanie Eucharystii (np. w pierwsze piątki miesiąca).    


W naszej parafii chorzy, osoby starsze oraz cierpiący na duszy i ciele mogę przyjąć namaszczenie świętym olejem podczas liturgii w Światowy Dzień Chorego oraz w każdym czasie na prośbę.


KAPŁAŃSTWO:    

Módlmy się za kapłanów i za tych, którzy słyszą głos Boga zapraszający do życia kapłańskiego, aby nie zmarnowali Bożego daru i ofiarnie służyli ludziom.